INSTRUCTIE-VIDEO’S: HET INZETTEN EN UITNEMEN VAN CONTACTLENZEN

inzetten zachte lenzen
inzetten zachte lenzen

inzetten vormvaste lenzen
inzetten vormvaste lenzen

uitnemen zachte lenzen
uitnemen zachte lenzen

uitnemen vormvaste lenzen
uitnemen vormvaste lenzen

Draagt de zorgverzekeraar bij? Zo ja, hoeveel?